سه‌شنبه, 16 آذر 1400
  طبقه‌بندی منطقه‌ای
> گروه اخبار > عمومی


تامین آب مصرفی مجتمع
تامین آب مصرفی مجتمعاحداث شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهری ادامه...

نگارنده: مدير سايت
بازدید کننده: 11654


احداث پست برق
احداث پست برقانعقاد قرار داد پست برق با وزارت نیرو ادامه...

نگارنده: مدير سايت
بازدید کننده: 7440