پنجشنبه, 3 تیر 1400
  گروه‌های خبری
> گروه اخبار > عمومی


تامین آب مصرفی مجتمع
تامین آب مصرفی مجتمعاحداث شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهری ادامه...

نگارنده: مدير سايت
بازدید کننده: 11261


احداث پست برق
احداث پست برقانعقاد قرار داد پست برق با وزارت نیرو ادامه...

نگارنده: مدير سايت
بازدید کننده: 7038